Selecteer een pagina

Educatie consult

Wanneer kan ik als Professional Kind & Educatie nu iets voor jou betekenen?

Als de leerkracht op school aangeeft dat jouw kind hulp nodig heeft op leergebied. Als je niet weet hoe je hier invulling aan moet geven binnen het drukke gezinsleven of als je dit liever aan een expert over wilt laten.

Een aantal concrete voorbeelden uit de praktijk, hier werk ik met:

  • Kinderen & jongeren met een achterstand op het gebied van spelling, rekenen, lezen, begrijpend lezen, etc. 
  • Kinderen & jongeren die op een andere wijze leren dan de wijze die in het ‘normale onderwijssysteem’ wordt aangeboden en baat hebben bij een op maat gemaakte aanpak om te leren. 
  • Kinderen & jongeren waarvoor het maken van een spreekbeurt of een werkstuk lastig te overzien is. 
  • Kinderen & jongeren die baat hebben bij pre-teaching (de leerstof alvast een keer aanbieden voordat hij in de les wordt behandeld). 
  • Enzovoorts…

Tijdens deze consulten wordt er altijd een zelfvertrouwen-boost meegegeven, zodat het kind (terecht!) weer gaat geloven in zichzelf en zijn of haar kunnen!